PostHeaderIcon Komunikaty

PostHeaderIcon Komunikat dla dyrekcji szkół i nauczycieli

Prosimy wszystkich nauczycieli uczestniczących w projekcie o przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, wypełnienie raportu końcowego i przesłanie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do końca czerwca 2011. Wzory ankiety i raportu końcowego są do pobrania w zakładce: materiały do pobrania.

Poprawiony (wtorek, 14 czerwca 2011 07:34)

 

PostHeaderIcon Konkurs ofert 3 - pomoce dydaktyczne

Mała Szkoła – Wielka Sprawa
www.malaszkola.elementarz.edu.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel/fax. 32/25 25 199


 

Zapytanie ofertowe nr 3


dotyczy: Projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr
KRS 0000013756, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert w ramach konkursu POKL/9.1.2/2010
(projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mała Szkoła-Wielka Sprawa”) na dostawę:


Pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych (cpv Wspólnego Słownika Zamówień 39162100-6)

Specyfikacja>>

Poprawiony (niedziela, 06 lutego 2011 16:46)

 

PostHeaderIcon Konkurs ofert - zestawy komputerowe

Mała Szkoła – Wielka Sprawa
www.malaszkola.elementarz.edu.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel/fax. 32/25 25 199


 

Ogłoszenie

W ramach procedury rozeznania rynku Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, podczas realizacji projektu nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mała Szkoła-Wielka Sprawa” w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Fundację „Elementarz” w miejscowościach:

- Sól-Kiczora (gmina Rajcza)

- Podzamcze (gmina Ogrodzieniec)

- Łutowiec (gmina Niegowa)

- Moczydła (gmina Niegowa)

- Postaszowice (gmina Niegowa)

- Tomiszowice (gmina Niegowa)

 

Zaprasza do składania ofert na dostawę

 

16 zestawów komputerowych do pracowni komputerowych

Specyfikacja >>

Poprawiony (piątek, 28 stycznia 2011 16:51)

 

PostHeaderIcon Konkurs ofert 2a - Specyfikacja ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE METODĄ PROJEKTU

Zapytanie ofertowe nr 2a

dotyczy: Projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu OperacyjnegoStowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez SądRejonowy w Katowicach pod nr KRS 0000013756, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert w ramach konkursu POKL/9.1.2/2010 (projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10, współfinansowany Kapitał Ludzki „Mała Szkoła-Wielka Sprawa”) na usługi edukacyjne stanowiące następujący przedmiot zamówienia:

Zajęcia z dziećmi – uczniami szkół podstawowych – CPV 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego

 

specyfikacja >>

 

PostHeaderIcon Konkurs ofert 2b - Specyfikacja INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Zapytanie ofertowe nr 2b

dotyczy: Projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu OperacyjnegoStowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez SądRejonowy w Katowicach pod nr KRS 0000013756, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert w ramach konkursu POKL/9.1.2/2010 (projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10, współfinansowany Kapitał Ludzki „Mała Szkoła-Wielka Sprawa”) na usługi edukacyjne stanowiące następujący przedmiot zamówienia:

Zajęcia z dziećmi – uczniami szkół podstawowych – CPV 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego

 

specyfikacja >>

 

PostHeaderIcon Konkurs ofert 1 - OPIEKA METODYCZNA

Zapytanie ofertowe nr 1


dotyczy: Projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr KRS 0000013756, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert w ramach konkursu POKL/9.1.2/2010 (projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mała Szkoła-Wielka Sprawa”) na usługi edukacyjne stanowiące następujący przedmiot zamówienia:

Opieka metodyczna – CPV 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego

 

specyfikacja >>